Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Informacje o danych osobowych Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest Fundacja Klub Młodych Liderów. Fundacja zarejestrowana jest przy ul. Małej 5 w Mielcu pod numerem KRS 0000574845, numerem NIP 8172178136 oraz numerem REGON: 362461410.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych Administrator danych osobowych wyznaczył wewnętrznego inspektora danych osobowych z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: biuro@mlodziliderzy.pl lub telefonicznie tel. +48 502 245 242 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Istnieje także możliwość kontaktu listownego, a adresem właściwym do korespondencji jest adres: IDO – mlodziliderzy.pl, ul. Mała 5, 39-300 Mielec

3. Rodzaj zbieranych danych, sposób oraz okres ich przetwarzania
3.1. Dane dotyczące realizacji zamówień
Dane które zbieramy to imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu. Są to dane niezbędne do zrealizowania rezerwacji. Dodatkowo w przypadku produktów dostarczanych przesyłką kurierską pobieramy adres korespondencyjny. W takiej sytuacji dane te są przekazywane odpowiednio firmie pocztowej lub firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy. Przechowujemy te dane do czasu wygaśnięcia umowy ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Dane dotyczące subskrypcji mailowych
Zbieramy adresy mailowe w połączeniu z nazwą miejscowości, województwa i określoną kategorią wydarzeń do bazy subskrybentów celem wysyłania drogą mailową sprecyzowanych informacji o wydarzeniach z danego miasta, województwa zgodnych z określoną kategorią wydarzeń. Okres przechowywania tych danych trwa do momentu wypisania się z subskrypcji. Wypisania się można dokonać samodzielnie lub po przez zgłoszenie którąkolwiek z dróg kontaktu z nami.

3.3. Dane dotyczące subskrypcji SMS
Zbieramy numery telefonów komórkowych w połączeniu z nazwą miejscowości, województwa i określoną kategorią wydarzeń do bazy subskrybentów celem wysyłania poprzez sms sprecyzowanych informacji o wydarzeniach z danego miasta, województwa zgodnych z określoną kategorią wydarzeń. Okres przechowywania tych danych trwa do momentu wypisania się z subskrypcji. Wypisania się można dokonać samodzielnie poprzez link edycji / rezygnacji z subskrypcji, który prześlemy w odpowiedzi na jakąkolwiek wiadomość przesłaną nam w odpowiedzi na otrzymanego od nas SMS lub poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji z subskrypcji wysłanej na adres biuro@mlodziliderzy.pl

3.4 Dane zbierane do celów rekrutacyjnych
Zbieramy dane osobowe (imię, nazwisko), numery telefonów, adresy, adresy email, a także wszystkie inne elementy i dane osobowe niezbędne do wykonania rekrutacji na odpowiednim poziomie. Dane te gromadzone są w naszej bazie danych, z której korzystamy w momencie tworzenia nowych stanowisk pracy. Służą nam do weryfikacji zgłoszeń, a także umożliwiają kontakt z osobami, które potencjalnie mogą być zainteresowane przygotowanymi przez nas ofertami. Dane osobowe wysyłane w inny sposób niż formularze (np. w formie mailowej) również gromadzone są na naszych serwerach i także służą do celów weryfikacji osób zgłaszających swoją chęć pracy.

3.5. Dane zbierane automatycznie
Dane zbierane przez nas automatycznie to numery IP pozyskane w momencie wejścia na stronę mlodziliderzy.pl wykorzystywane do wyświetlania wydarzeń z okolicy lokalizacji z której pochodzą. Prosimy także o wyrażenie zgody na udostępnianie danych geolokalizacji dzięki którym zawężamy listę prezentowanych wydarzeń do tych, które odbywają się najbliżej miejsca wyrażenia zgody. W każdym momencie istnieje możliwość wyłączenia udostępniania tych danych na swoim urządzeniu końcowym.

3.6. Dane zbierane przez zewnętrznych partnerów Ponad to korzystamy z danych dostarczanych przez Google Analiytics oraz przez Facebook w celach statystycznych, są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.

4. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych Podstawowym zabezpieczeniem podczas przesyłania danych osobowych jest proroków SSL szyfrujący połączenie urządzenia końcowego gości z naszym serwerem. Poza zakresem i przypadkami opisanymi w pkt. 3.1. dostęp do gromadzonych danych jest ograniczony tylko i wyłącznie do osób będących pracownikami Administratora lub osób odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowaniem systemu sprzedaży. Dostęp do baz danych zabezpieczony jest dodatkowo specjalnymi panelami oraz hasłami, ograniczającymi dostęp dla osób niepowołanych.

5. Polityka dotycząca plików cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym w pamięci użytkowanej przeglądarki. Pliki cookies można samodzielnie kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki. Istnieje możliwość ustawienia ich akceptacji, blokady lub usunięcia dotychczas zapisanych plików cookies. Zablokowanie plików cookies może spowodować niepoprawne wyświetlanie się strony, co może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niej. Pliki cookies wykorzystujemy do prezentacji treści na stronie (np. wyświetlając dzięki temu wydarzenia będące w okolicy i zainteresowaniu gości) oraz do celów statystycznych.

6. Prawo edycji danych, dostępu do nich lub sprzeciwu Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Szczegółowy zakres przysługujących powyżej praw opublikowany został w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie zgłoszenia dotyczące chęci skorzystania z powyższych praw, należy kierować do powołanego przez Administratora wewnętrznego inspektora danych osobowych, którego dane kontaktowe podane zostały w pkt. 2 niniejszej polityki prywatności.

7.Wyrażenie zgody na politykę prywatności Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie ma zgody z którymkolwiek zapisem tejże polityki, należy nie korzystać z witryny i nie przesyłać tym samym żadnych informacji osobistych.

8. Postanowienia końcowe W przypadku kontroli ze strony aparatu GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.